Znajdź coś do poczytania

Znajdź coś do poczytania

Pisząc nasze artykuły bardzo dbamy o ich jakość oraz materiały w nich zawarte. Dzięki temu możesz skorzystać z materiałów wysokiej jakości oraz oszczędzić sporo czasu.

Znaleziono: 8
components
refactors
patterns

Jak tworzyć skalowalne i reużywalne komponenty w React

Zrobimy review obrzydliwego komponentu "Comments", a następnie wykorzystamy wzorce takie jak "slot" czy "function as a child" do oczyszczenia kodu.

6m
nowy
testing
improvements
quality

Selektory w testach e2e i ich efektywne utrzymywanie

Sprawdzimy wszystkie popularne podejścia, które znacznie ułatwiają utrzymywanie oraz skalowanie selektorów dla testów e2e.

4m
state
libraries
comparision

🥇Zarządzanie stanem w React. Redux toolkit czy Zustand?

Przeanalizujemy główne cechy Redux Toolkit i Zustand oraz przedstawimy ich wady i zalety. Przybliżymy różnice w podejściu i składni tych narzędzi.

10m
patterns
facade
storage

🌟Obsługujemy local storage oraz session storage

Uspójniamy zarządzanie local oraz session storage. Napiszemy fasadę na populare JavaScriptowe API i dodamy type-safety za pomocą TypeScript.

6m
tools
monorepo

🥇Przegląd głównych funkcjonalności narzędzia NX

Sprawdzimy jakie funkcjonalności ma popularne ostatnio narzędzie Nx od zespołu NRWL i przejdziemy przez najważniejsze przypadki użycia.

7m
language
fundamentals

🔰Wyjaśniamy this w JavaScript

Wyjaśnimy jak działa this w JavaScript i sprawdzimy jakie pułapki na nas czekają w codziennej pracy.

8m
testing
optimization

Pętle w JavaScript oraz ich performance

Przeprowadzimy testy weryfikujące jaki wpływ na szybkość programu mogą mieć różne pętle w JavaScript.

7m
seo
improvements

Ulepszamy SEO z Ahrefs

Sprawdzimy jak ulepszyć SEO wykorzystując narzędzie Ahrefs oraz pobawimy się raportami, które dostępne są w darmowym planie.

8m